Přeskočit na navigaci.
Jste zde: > Období první a poslední menstruace

Období první a poslední menstruace

V úvodu tohoto článku se vlastně dozvíte, kdy obvykle začíná první menstruace, případné výjimky, kdy se doporučuje vyhledat lékaře. Dále jsou zde vyjmenovány faktory, které velmi působí na příchod první menstruace. Na konci naleznete nejen projevy poslední menstruace, ale také průběh menopauzy.

První menstruaci dostanou dívky někdy mezi dvanácti až čtrnácti lety. Odborně se jí říká menarchese. V současnosti se však hranice první menstruace posouvá o něco níže, takže se už vyskytuje u mladších děvčat a to dokonce ve věku jedenácti let. V případě že se první menstruace nedostaví do věku šestnácti let, doporučuje se vyhledat gynekologa a poradit se s ním o dalším možném postupu.

Na příchod první menstruace působí obzvláště tyto faktory:

  • dědičné předpoklady,
  • váha,
  • stres,
  • nadměrné užívaní léků a medikamentů,
  • přílišné sportovní vypětí.

Jestliže se objevil problém s první menstruací už u vaší matky, tak musíte počítat s tím, že se vám to s velkou pravděpodobností klidně může také stát. Jak je tedy na první pohled patrné jedná se tedy o dědičné předpoklady. Ať už máte nadváhu či podváhu, vždy to první menstruaci značně ovlivní. Dokonce přílišné sportovní vypětí může oddálit první menstruaci.