Přeskočit na navigaci.
Jste zde: > Menstruační poruchy

Menstruační poruchy

Tento článek se v podstatě zabývá třemi základními menstruačními poruchami. Obeznámíte se zde jednotlivými termíny, příčinami a následky. Jsou tu uvedeny i konkrétní příklady fyziologických činitelů, které velmi působí na vznik opožděné menstruace.

V průběhu života se upraví v ženském těle skoro většina menstruačních poruch. Pokud však dlouhodobě přetrvávají, stojí za to si o nich popovídat s lékařem. K běžným menstruačním poruchám se přiřazuje například vynechání menstruace, prodloužení menstruačního krvácení či opoždění samotné menstruace.

Vynechání menstruace

Asi nejčastější příčinnou menstruačních obav je vynechání menstruace neboli amenorea. Obvykle tato menstruační porucha vzniká primární anebo sekundární cestou. Pokud se u dívky neobjeví od dospívání žádná menstruace, pak se jedná o primární vynechání periody. Kdežto sekundární amenoree znamená, že se u ženy zablokuje menstruační krvácení. Což způsobí hlavně to, že se ženě z nějakého důvodu menstruace zastaví, neboť v dané době může být klidně těhotná anebo má problémy s opožděnou pubertou či s hladinou hormonů. Mezi další příčiny se řadí emoční faktory, poruchy příjmu potravin a to především anorexie či stres. Jakmile existuje jakákoliv pravděpodobnost gravidity, měla by žena navštívit lékaře, který jí provede podrobné těhotenské vyšetření. Nebo si může zakoupit domácí těhotenský test přímo v lékárně, který pak použije podle přiložených důležitých instrukcí.

Prodloužení menstruačního krvácení

U prodlouženého krvácení nelze přesně určit danou délku. Pokud se ženě opozdí menstruace v rozmezí třech až šest dnů, potom jde zkrátka o standardní dobu, se kterou musí žena dopředu počítat. V současnosti je už osmidenní zpoždění považováno za normální a naprosto běžné. O prodlouženém menstruačním krvácení se teprve mluví v okamžiku, když se u ženy nedostaví delší dobu krvácení. V tomto případě by měla žena neprodleně vyhledat svého lékaře.

Opoždění samotné menstruace

Opožděná menstruace se obvykle u ženy projevuje několikadenním zpožděním. Mnohdy se zpoždění dostaví zhruba v průběhu čtyř dnů. Především tato nepravidelná menstruační porucha se nejvíce objevuje na začátku první menstruace a v období těsně po porodu.

Na opožděnou menstruaci působí řada fyziologických činitelů:

  • vytvoření cysty na vaječníku,
  • nedostačující hladina hormonů,
  • nadměrný úbytek tělesné hmotnosti,
  • nejrůznější stres,
  • rozdílné přírodní podmínky,
  • aplikaci některých léků či preparátů,
  • počátek těhotenství.